عشق
 
 
از عشق تا عشق
 

من دست خالی آمدم ، دست من و دامان توسرتا به پا درد و غمم، درد من و درمان توتو هر چه خوبی من بدم ، بیهوده بر هر در زدمآخر به این در آمدم ،باشم کنار خوان تومن از هر دررانده ام ، من رانده ی وامانده امیا خوانده یا نا خوانده ام ،اکنون منم مهمان توپای من از ره خسته شد، بال و پرم بشکسته شدهر در به رویم بسته شد، جز درگه احسان توگفتم منم در می زنم ،گفتی به تو سر می زنممن هم مکرر می زنم ،کو عهد و کو پیمان تو؟سوی تو رو آورده ام، ای خم سبو آورده اممن آبرو آورده ام، کو لطف بی پایان تو؟حال من گوشه نشین، با گوشه ی چشمی ببینجز سایه ی پر مهرتان، جایی ندارم جان تومن خدمتی ننموده ام، دانم بسی آلوده اماما به عمری بوده ام، چون خار در بستان تو                              على انسانى 
ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  جمعه 1389/11/15ساعت 1:13 قبل از ظهر  توسط جواد رضائی  | 
 |+| نوشته شده در  یکشنبه 1389/07/11ساعت 4:28 بعد از ظهر  توسط جواد رضائی  | 
نظر هم بدی ها
 |+| نوشته شده در  جمعه 1386/08/04ساعت 2:1 بعد از ظهر  توسط جواد رضائی  | 
نظر بدی

 |+| نوشته شده در  جمعه 1386/07/06ساعت 2:8 بعد از ظهر  توسط جواد رضائی  | 
نظرررررررررررررررررررر
 |+| نوشته شده در  جمعه 1386/07/06ساعت 2:4 بعد از ظهر  توسط جواد رضائی  | 
 |+| نوشته شده در  جمعه 1386/06/09ساعت 2:18 بعد از ظهر  توسط جواد رضائی  | 
 |+| نوشته شده در  سه شنبه 1386/06/06ساعت 2:15 بعد از ظهر  توسط جواد رضائی  | 
 
  بالا  

آگهی بهترین وبلاگ

���ی ���ی�� �� ���ǐ ���� ��ی� ���یی�
قالب قالب وبلاگ
جایزه تبدیل وبلاگ به سایت Sponsered by وبلاگ

http://gavadty.blogfa.com/
سايت بزرگ كربلايي جواد مقدم